مسابقه كتابخواني

مسابقه بزرگ کتابخوانی آنلاین از محتوای کتاب «کدام استاندارد؟ کدام زیبایی؟» روز ۱۳ اسفند ماه راس ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.

برای تهیه نسخه چاپی کتاب بر روی این لینک کلیک کنید. به نسخه قابل رويت این کتاب نیز پس از ثبت نام در مسابقه دسترسی پیدا خواهید نمود.

انجام تست مسابقه با هدف آشنایی داوطلبان با فضای این مسابقه آنلاین نیز روز  ۱۲ اسفند ماه راس ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.

تعداد سوالات مسابقه آنلاین ۴۰ مورد می باشد که به صورت چهارگزینه ای طراحی خواهد شد. داوطلبین ۲۰ دقیقه فرصت خواهند داشت به این سوالات پاسخ دهند.

سوالات آزمون برای هر نفر به صورت «تصادفی» و متفاوت از سایر شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.

چنانچه شرکت کننده ای با تاخیر وارد مسابقه شود، از همان لحظه با سایر شرکت کنندگان همراه می شود و فرصت بیشتری برای او در نظر گرفته نخواهد شد.

پیش از برگزاری مسابقه تلفن همراه، لپ تاب و یا رایانه خود را برای حضوری مطمئن در این رویداد آنلاین فعال کنید.